El perro dice, ”Guau guau guau.” El perro dice, ”Guau guau guau.” ” Guau guau, guau guau guau. Guau guau, guau guau guau” El perro dice, ”Guau guau guau.”

El gato dice, ”Prr prr prr.” El gato dice,” Prr prr prr.” Prr, prr, prrprrprr. Prr, prr, prrprrprr. El gato dice,” Prr prr prr.”

El pato dice, ”Cuac cuac cuac.” (repeats)

El burro dice, “Ji ja ji.” (repeats)

La rana dice. “Cru cru cru.” (repeats)